Komisní prodej lyží a bot

PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ DO KOMISNÍHO PRODEJE

Vlastník prohlašuje, že nabízené zboží je jeho majetkem, nepochází z trestné činnosti a je tedy oprávněn s ním volně nakládat. Místem prodeje je sjednána prodejna CYKLO POČERNICE, Náchodská 708/79, Praha 20.

Zboží bude do ukončení sezóny nabízeno za smluvní cenu stanovenou vlastníkem.

Zprostředkovateli náleží smluvní provize. Vypořádání mezi vlastníkem a zprostředkovatelem bude provedeno po prodeji zboží, nejdříve však za následujících 7 dnů (z důvodu záruky). Zprostředkovatel si vyhrazuje právo výše uvedené zboží vyřadit z prodeje.

SMLOUVA SE UZAVÍRÁ NA DOBU URČITOU, NEJDŘÍVE VŠAK OD 1.11. A S PLATNOSTÍ DO 31.3. KOMISNÍ PROVIZE ZPROSTŘEDKOVATELE ČINÍ 30%
Z PRODEJNÍCH CEN.

V případě, že vlastník po uplynutí 6-ti měsíců od uzavření této smlouvy, si nevyzvedne peníze za prodané zboží (popř. si nevyzvedne neprodané zboží), propadají tyto peníze (popř. neprodané zboží) ve prospěch zprostředkovatele.


Chci dát zboží do komise