Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas subjektu Cyklo Počernice, zastoupené Ondřejem Juříkem, s provozovnou Náchodská 708/79, Praha 9 – Horní Počernice,
IČ: 71098721, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 8. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: